Oddlužíme.ws
Spolupráce

* "Peníze nejsou všechno, jsou - li, ale jsou všechno, nejsou - li"


Problematika kvalitní životní úrovně je a bude stále aktuální.
Současná doba napomáhá velkým investičním změnám. Dobří finanční analytici a experti jsou a budou stále velmi žádaní.
To vytváří prostor pro rychlý nárůst nových poradců, jejichž konkrétní zapojení funguje na velmi široké platformě s nadstandardními možnostmi odměňování, vzdělání i rychlého kariérového růstu.
I v oblasti spolupráce postupujeme s citlivým přístupem k originalitě a jedinečnosti žadatele, s cílem, co nejlépe využít talentu
a předností pro rychlý a stoupající úspěch jak jeho, tak celé společnosti.
Pokud Vás zajímá oblast zkvalitňování životní úrovně, oblast získávání, zhodnocování nebo stabilizování finančních prostředků, efektivní komunikace, umění vyjednávat, vést obchodní jednání nebo koučink v manažerské praxi či přesvědčivý a přirozený projev, můžete své záliby a talent rozvíjet v příjemném a přátelském kolektivu na hlavní nebo vedlejší činnost. Chcete- li si udělat vlastní ucelenější obraz, kontaktujte nás, kontakt najdete níže.
Tím si otevřete dveře k širokým možnostem ve světě financí, úspěchu a úcty. Přejeme Vám hodně štěstí na Vaší cestě k úspěchu!

Kontakt:

Vlastimil Dřímal
IČ: 487 92 934

  ICQ: 365 638 341
Skype: fotojim
e-mail: fotojim@fotojim.com

  mobil: 777 613 774
ateliér: 737 613 774