Oddlužíme.ws
Průběh oddlužení

Oddlužení, jak to probíhá.
Domluvíme s Vašimi věřiteli zůstatek dluhů a snížení splátek, bez dlužných úroků a sankcí.
Dohodneme Vám splátkové kalendáře a postupné umoření Vašich dluhů.
Klient musí dodat celou historii svých závazků, aby bylo jasno kdo, kdy, od koho a v jaké výši má vrátit finanční prostředky.
Všechny tyto materiály předloží v originálech , ty mu budou po kontrole a okopírování vráceny.
Kopie budou předány našim právníkům.

Postup je při takovémto jednání následující.
Klient předloží naší společnosti své závazky v podobě:
- úvěrových smluv, či jiných závazků,
- dopisů, zápisů, upomínek od finančních společností,
- dále soudní usnesení, či exekuční příkazy, hrozí-li exekuce,
- vyplněný dotazník svých závazků,
- poslední výpisy ze všech svých účtů,
- poslední výpisy z kartových účtů,

I klient, který nic nemá, má šanci být oddlužen.
Naši právníci zajistí dohodu s Vašimi věřiteli.
Zastoupí Vás při jednání s věřiteli.
Minimalizují náklady spojené s vymáháním závazků.

„Můžeme snížit vaše měsíční splátky až na polovinu.“
10 000,- Kč = 5 000 ,-Kč